Spesielle figurer (ta kontakt på tlf for nærmere avtale)